Proiecte si programe educative

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE

– Proiect Leonardo ,,Promovarea dimensiunii europene în formarea meseriilor în construcţii’’ în parteneriat cu Şcoala de ucenici Blois, Franţa

– Proiect internaţional “Capital Filles”, program franco-român, dezvoltat de Ambasada Franţei, Institutul francez, MENCŞ şi companiile Orange, Atos, L’ Oreal şi Alcatel – Lucent

– Proiect naţional „Protejând mediul, ne protejăm pe noi!”

– Proiect interregional ,,Micul montator” implementat de Colegiul Tehnic ” Anghel Saligny”  în parteneriat cu SINIAT România

– Proiect interregional ,,Zidarul priceput” implementat de Colegiul Tehnic ” Anghel Saligny”  în parteneriat cu HOLCIM  România

Colegiul tehnic „Anghel Saligny” a încheiat parteneriate cu firme din domenii aplicabile profilului liceului nostru, precum construcții, electric și mecanică. Parteneriatele vin în sprijinul elevilor, oferind acestora posibilitatea efectuării practicii dar și în sprijinul liceului, prin dotarea acestuia.

Astfel, în vederea instruirii practice a elevilor, şcoala noastra a încheiat convenţii de colaborare cu următorii agenţi economici:

 • C. LAFARGE ARCOM GIPS  S.A/SINIAT ROMÂNIA – acord de parteneriat ce are ca scop  dezvoltarea unui plan de activităţi comune pentru creşterea calităţii pregătirii practice a elevilor, oferirea de către Lafarge/SINIAT de materiale de construcţii pentru a fi folosite în dezvoltarea abilităţilor practice a elevilor;
 • RADET SA – acord de parteneriat  ce  are ca scop  efectuarea stagiilor de pregatire practica pentru  elevii de la scoala de maistri calificarile maistru instalator in constructii si maistru electromecanic aparate de masura si automatizari;
 • C. TUPAL H.P. IMPEX SRL – acord de parteneriat incheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul  constructii, instalatii si lucrari publice si electric;
 • C. SOPREX IMI SA – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor , organizată prin programe de instruire practică în domeniul mecanică;
 • C. SOPREX IMI SA – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul constructii, instalatii si lucrari publice;
 • C. SOPREX IMI SA – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul electric;
 • ASOCIATIA DE SUDURA DIN ROMANIA – acord de parteneriat incheiat în vederea formarii profesionale a elevilor de scoala profesionala, organizată prin programe de instruire practică în domeniul mecanică;
 • SC HOLCIM ROMÂNIA – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul constructii, instalatii si lucrari publice;
 • SC ATELIERELE CFR GRIVITA SA – acord de parteneriat incheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul mecanică;
 • ADEPLAST – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul constructii, instalatii si lucrari publice;
 • KERN-LIEBERS TEXTIL SRL – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul  mecanica;
 • ALLIMEP EST SRL – acord de parteneriat incheiat în vederea formarii profesionale a elevilor de scoala profesionala, organizată prin programe de instruire practică în domeniul mecanică;
 • HENKEL ROMANIA SRL – desfasurarea activităților de formare profesionala, oferirea de suport tehnic și materiale de instruire pentru calificari din domeniul constructii. 

 

PATRONATE, ASOCIAŢII PROFESIONALE, ONG-URI

 • CD Press împreună cu care cadre didactice din aceasta şcoală au elaborat manuale (clasa a-IX-a discipline tehnologice);
 • Crucea Roşie sector 3 Bucureşti, derulează proiecte cu elevii şi cadrele didactice din Colegiu;
 • Asociaţia culturală şi de binefacere Nicolae Bălcescu derulează campanii de sprijin pentru persoane aflate în dificultate şi acordă sprijin elevilor cu situaţie şcolară precară;
 • Eco-şcoala proiect cuprinzând acţiuni de protecţia mediului şi ecologice (împreună cu elevii);
 • ECDL România – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este centru ECDL;
 • Asociaţia PAVEL pentru sprijinirea elevilor cu probleme de sănătate.

 

INSTITUŢII DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE 

 • Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti prin activitatea de mentorat pentru studenţii practicanţi ai universităţii şi prin găzduirea de lecţii vizită desfăşurate de către cadrele didactice împreună cu elevii;
 • Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Facultatea de Hidrotehnica şi Facultatea de Instalaţii prin activitati de voluntariat la care vor participa elevi, studenti si cadre didactice din cele doua institutii;
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti prin programe de practică ale Şcolii postliceale – calificarea „Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului”;
 • Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice şi Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice prin activităţi de pregătire practică pentru elevi, proiecte educaţionale europene privind orientarea profesională şi activităţi tutoriale elevi-studenţi;
 • Universitatea Tehnica din Cluj Napoca prin activitati de informare ce au ca scop formarea unei atitudini pozitive fata de educatie;
 • Universitatea Creştina Dimitrie Cantemir Bucureşti, Facultatea Ecologică în scopul orientării şcolare a elevilor;
 • Universitatea Atheneum Bucuresti prin activitati de informare cu privire la programe de formare si educare a tinerilor;
 • Asociatia Astronomica Urania prin activitati educationale, multidisciplinare avand la baza astronomia si stiintele conexe;
 • Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” prin activitati care sa dezvolte elevilor deprinderi pentru o viata sanatoasa, de prevenire a imbolnavirilor.
 • Biblioteca Metropolitana Bucureşti prin derularea unor activitati culturale, prin asigurarea spatiului adecvat, facilitarea accesului vizitatiorilor in spatiulo si la informatii , sustinerea promovarii unor evenimente;
 • Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” prin activităţi de dezvoltare profesională şi personală a elevilor pregătiţi pentru calificarea “sudor”.
 • Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti prin activităţi de dezvoltare profesională şi personală a elevilor pregătiţi pentru calificarea “sudor”.
 1. Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)
 2. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
 3. Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ – aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)
Nr. Crt. Activitatea/proiectul/ parteneriatul Data Responsabil Obiective Rezultate
 

a. Proiecte

1. Proiect educativ Municipal „Dezvoltarea competentelor cheie pentru viata”- garantia integrarii pe piata muncii Anul şcolar 2013 – 2014 Echipa managerială

Prof. Manuela Ianina Buşe

Participarea activa in cadrul proiectului la activitati ce ajuta la dezvoltarea personala si profesionala a elevilor din clasele IX-XII Participă elevii din: Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”, Colegiul Tehnic „Carol I”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
2. Proiect Leonardo „Promovarea dimensiunii Europene in formarea meseriilor din constructii” in parteneriat cu Scoala de Ucenici  in domeniul constructiilor  din Blois Franta. Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială, Scoala de Ucenici in domeniul constructiilor  din Blois Franta

 

Dezvoltarea competentelor profesionale prin activitati teoretice si practice desfasurate atat de elevii faranczi  cat si de elevii romani cu ocazia unor schimburi de experienta intre cele doua scoli, vizite la diferiti agenti economici parteneri in procesul de formare. Participa sase elevi francezi insotiti de un cadru didactic si 10 elevi romani coordonati de cadre didactice ale Colegiului Tehnic AS.
3.

 

 

 

Proiect municipal „Profesionisti pentru viitor” implementat de Colegiul Tehnic Anghel Saligny in parteneriat cu Asociatia de Sudura din Romania Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

Prof. Buse Manuela,

Asociatia  de Sudura din Romania

Dezvoltarea personala si profesionala a elevilor de scoala profesionala si liceu prin desfasurarea unor activitati variate si complexe cu caracter aplicativ. – 60 de elevi, 10 cadre didactice dintre care 3 coordonatori.

– realizeaza diferite tipuri de activitati si actiuni cu caracter aplicativ in atelierul de sudura din scoala .

4. Proiect pe sector „Zidarul priceput”implementat de Colegiul Tehnic Anghel Saligny in parteneriat cu HOLCIM ROMANIA Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială,

Catedra de Constructii,

HOLCIM ROMANIA

Dezvoltarea abilitatilor practice ale elevilor, imbunatatirea cunostiintelor tehnice din domeniul constructiilor, cunoasterea partenerilor, si utilizarea corecta a materialelor de constructii – 3 licee tehnice din sector (24 de elevi)

– realizeaza diferite tipuri de zidarii cu bca.-uri si caramida utilizand mortarul Tenco respectand retetele si dozajul.

5. Proiect Interregional „Micul montator de gips carton” implementat de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” in parteneriat cu SINIAT ROMANIA

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială,

Catedra de Constructii,

SINIAT ROMANIA

Dezvoltarea abilitatilor practice ale elevilor, imbunatatirea cunostintelor tehnice din domeniul constructiilor; dotarea de către SINIAT a atelierelor cu materiale de construcţii

Coordonator proiect: Ing. Zlatoianu Ioana

 

– 4 licee tehnice din Bucuresti implicate si 4 licee din tara

(16 elevi, 8 din Bucuresti si 8 din tara)

– realizarea de machete – sectiune in casuta din gips-carton

– vizita de lucru la fabrica de placi SINIAT

6. Proiectul educaţional municipal „Hristos, bucuria tinerilor”  desfasurat in parteneriat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul”

 

Anul şcolar 2013 – 2014 Echipa managerială

Prof. Bădiţă Elena Prof. Scarlat Mihai

Parteneriatul a fost încheiat între Parohia Baltă Albă, Asociaţia „Faptele Credinţei” şi liceul nostru.

 

– conferinta „Minte sanatoasa in corp sanatos”- participanti elevi (50), cadre didactice(5)

– expozitie cu fotografii din timpul activitatilor desfasurate

– publicatii in revista liceului si in ziarul „Lumina” al Patriarhiei Romane

– diplome de participare pentru elevi

7. Proiect educativ „Zentiva Expres” cu Asociatia „Scoala de valori” Anul şcolar 2013- 2014  

Echipa managerială

 

Crearea unui cadru in care elevii sa aiba un prim contact cu piata fortei de munca

Participarea la sesiuni de dezvoltare personala si profesionala in cadrul Scolii de vara;

-15 elevi participanti la stagiul de pregatire practica in compania Zentiva

-2 elevi cu burse de performanta in cadrul programului

8. Proiect de cercetare national RU-2012 optimizarea calitatii mediului interior si a eficientei in cladirile educationale folosind o metoda multicriteriu (EDU-Quality)calitatea mediului interior din scoli implementat si derulat de UTCB in parteneriat cu CTAS Anul şcolar 2013- 2014  

Echipa managerială

 

Partciparea la sesiuni de dezvoltare personala si profesionala, Dezvoltarea abilitatilor practice ale elevilor, imbunatatirea cunostiintelor tehnice din domeniul instalatiilor.
  b.  PROGRAME  EDUCATIVE

 

1. Programul de educaţie în sănătatea reproducerii şi sexualităţii (în cadul parteneriatului cu Fundaţia „Tineri pentru tineri” Anul şcolar 2013- 2014

 

Echipa managerială

Consilierul educativ – prof. Ciolacu Genoveva

Echipa de voluntari, prof. Ciolacu Genoveva.

Programele propuse se referă la „Educaţie pentru viaţa de familie” şi la „Educaţie pentru sănătate”.

– 25 de elevi participanti
2. Programul cultural „Cinema-Edu”, cu sprijinul CNC, MECTS in  Parteneriat cu Asociatia Culturalka Macondo  in vedrea derularii Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

Consilierul educativ – prof. Ciolacu Genoveva

Realizarea unui program de sase proiectii de filme in cadrul proiectului Cinema-edu si in Saptamana „Sa stii mai multe sa fii mai bun”. -Elevii vor vizona  filme  cu caracter educativ.

 

 

c. 1. PARTENERIATE CU AGENTI ECONOMICI

 

1. Asociatia de Sudura din Romania

 

Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială Promovarea unei cariere in domeniul sudarii in cadrul unitatilor de invatamant profesional si tehnic; oferirea de  materiale informative privind sistemul actual de calificare profesionala in sudura la nivel european  Elevii  colegiului vor fi instruiti in legatura cu promovara unei cariere in domeniul sudurii
 

2.

RADET Bucureşti Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială Organizarea stagiilor de pregătire practică pentru programe de formare profesională în specialările tehnice. dezvoltarea nivelului de calificare si organizarea stagiilor de pregatire practica pentru programul de formare profesionala specializarile: Maistru instalator in constructii si Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari

 

Cursantii pot desfsura activitati practice la sediul RATB.
3.  SC  TUPAL Impex SRL Anul şcolar 2013-2014 Echipa managerială Organizarea stagiilor de pregătire practică pentru programe de formare profesională în specialările tehnice -organizarea stagiilor de pregatire practica in  domeniul Constructii, instalatii si lucarari publice

 

4. SOPREX IMI SA

 

Anul şcolar 2013-2014 Echipa managerială Organizarea stagiilor de pregătire practică pentru programul de formare profesională în specializările tehnice -realizarea stagiilor de pregatire practica

-formarea profesionala a elevilor de la liceul tehnologic organizata prin programe de instruire practica din domeniul electric, mecanica, constructii , instalatii si lucrari publice

 

5.

SC HOLCIM  Romania

Concurs „ Zidarul Priceput” organizat de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială

Catedra de Constructii

HOLCIM

Cunoasterea produselor partenerilor- HOLCIM  si utilizarea lor in activitatile practice -concursul se va desfasura  in data de  5 aprilie 2014 in sapt.

„Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”.

– au fost implicati 20 de elevi de la clasele a X-a tehnic  si 4 cadre didactice

6. SINIAT  Romania

 

Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială

Catedra de Constructii

 

Obiective:

Cresterea nivelului de pregatire a fortei de munca din domeniul constructiilor

Oferirea de suport tehnic/ material/ uman in desfasurarea cursurilor de calificare profesionala

–  suport tehnic/material/uman pentru organizarea si desfasurarea concursului municipal „Micul montator de gips carton”

–  suport tehnic/material/uman pentru cursul  de formare profesioana in calificarea Montator pereti si plafoane de gips carton

7.  SC ATELIERELE CFR GRIVITA SA

 

Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială

 

Dezvoltarea abilitatilor practice in domeniul constructiilor, mecanic si instalatii prin desfasurarea unor activitati practice la sediul societatii. Elevii claselor a X-a  de scoala profesionala- sudori
8 ADEPLAST

 

Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială

 

Activitati de informare si cunoastere a materialelor de finisaje, organizarea unor evenimente desfasurate printr-o stransa colaborare intre scoala si agentul economic, Elevii claselor IX – XII
9  RATB Anul şcolar 2013 -2014 Echipa managerială

 

Elevii vor dezvolta abilitatile practice si vor fi instruiti cu privire la NTSM Elevii  de la clasa a X-a de sudori vor desfasura ore de instruire practica impreuna cu prof de instruire practica.
c. 2. PARTENERIATE CU  PATRONATE, ASOCIAŢII PROFESIONALE, ONG-URI

 

 

10. Asociaţia Astronomică Urania – „Paşi spre Univers”

 

 

Anul şcolar 2013- 2014 Prof. Surdu Graţiela Crearea unui cadru instituţional, operaţional şi de infrastructură pentru desfăşurarea de activităţi educaţionale având la bază astronomia şi ştiinţele conexe -15 elevi participanti

-elevii beneficiaza de cursuri gratuite de astronomie, efectueaza observatii astronomice la observatorul asociatiei

-cursurile se vor finaliza cu obtinerea unei diplome in domeniu

11. Crucea Roşie sector 3 Bucureşti,

 

Anul şcolar 2013- 2014 Prof. Zlatoianu Ioana derulează proiecte de  prevenire, combatere, a diferitelor afectiuni  de constientizare a starii de sanatate elevii şi cadrele didactice din Colegiu, concursuri cu denumirea „Sanitarii priceputi”
12. Uniunea Nationala si Internationala a Tinerilor Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Promovarea cetateniei active  a tinerilor in general si a cetateniei europene a acestora  in cadrul programului „Tineret in actiune” – informarea si educarea nonformala a elevilor din clasele  a XI – a  si a XII-a
13. Parohia Adormirea Maicii Domnuluiu Organizarea unor activitati extracurriculare Elevii claselor IX-XII
c 3. PARTENERIATE CU   INSTITUŢII DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE

 

14. Parteneriat cu Şcoala Postliceala Sanitara „Carol Davila” Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Realizarea de activitati care sa dezvolte comportamente responsabile si sa  formeze elevilor deprinderi pentru o viata sanatoasa si de prevenire a îmbolnăvirilor

 

– se vor desfasura actiuni  in sapt.

„Sa stii mai multe sa fii mai bun”.

15. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Facultatea de Hidrotehnica

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Activitati de mentorat pentru studenţii practicanţi ai universităţii şi găzduirea de lecţii vizită desfăşurate de către cadrele didactice împreună cu elevii. Participa elevi, studenti si cadre didactice
16. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Instalaţii Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Activităţi de voluntariat la care vor participa elevi, studenţi şi cadre didactice din cele două instituţii Participa elevi, studenti si cadre didactice
17. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

 Programe de practică ale Şcolii postliceale (calificarea tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului). Participa elevi, studenti si cadre didactice
18. Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Proiecte educaţionale europene privind orientarea profesională şi activităţi tutoriale elevi- studenţi.  Elevii si cadrele didactice pot participa la Simpozioane, Congrese sttintifice, activitati de practica, promovarea de proiecte
19. Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Proiecte educaţionale europene privind orientarea profesională şi activităţi tutoriale elevi- studenţi, formarea continua a cadrelor didactice prin programe universitare specifice. Participa elevii claselor terminale  a XI-a  si a XII-a,  cadrele didactice
20. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti, Facultatea Ecologică

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Activitat derulate in scopul  orientării şcolare a elevilor. Participa elevii si cadrele didactice ale Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”
21. Universitatea Atheneum  Bucureşti  .

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Activităţi cu privire la programe de formare şi educare a tinerilor,prezentarea serviciilor oferite de universitate, oferte de perfectionare si specializare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Participa elevii si cadrele didactice ale Colegiului Tehnic „ Anghel Saligny”
22. Colegiul Tehnic “Griviţa” şi  Colegiul tehnic “Carol I”, Bucureşti Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Colegiul Tehnic “Griviţa” şi  Colegiul Tehnic “Carol I”, Bucureşti, în proiectul municipal “Profesionişti pentru viitor” privind dezvoltarea profesională şi personală a elevilor pregătiţi pentru calificarea “sudor” Participa elevii si cadrele didactice ale Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”
23. Universitatea Tehnica din Cluj Napoca Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

 Activitati de informare ce au ca scop formarea unei atitudini pozitive fata de educatie Facilitatea contactului intre elevii si profesorii de liceu si universitate
24. Biblioteca Metropolitana  Bucuresti Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Derularea unor activitati culturale prin asigurarea spatiului adecvat, facilitare accesului vizitatiorilor in spatiulo si la informatii , sustinerea promovarii unor evenimente. Elevii si profesorii Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”
25. Casa Corpului Didactic Bucuresti

 

Anul şcolar 2013- 2014 Echipa managerială

 

Activităţi desfaşurate de către profesorii metodişti şi formatorii şcolii, organizarea de cursuri în cadrul colegiului, în scopul formării continue a cadrelor didactice, activităţi specifice de formare ca filială a CCD Bucureşti. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este filiala CCD, cadrele didactice pot desfasura cursuri de formare.
c 4. PARTENERIATE CU COMUNITATEA LOCALĂ

 

 

26. PRIMĂRIA SECTOR 3 Anul şcolar 2013 – 2014 Echipa managerială – Colaborare cu autorităţile locale în ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale, asigurarea unui climat de siguranţă şi securitate pentru elevi şi personalul şcolii, repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinea şi repararea unităţii şcolare.

– Iniţierea şi derularea de proiecte/ activităţi educative în parteneriat.

– Organizarea Târgului de Ofertă Educaţională pentru sectorul 3.

Dotarea atelierului de sudură cu echipamente moderne, în conformitate cu standardele profesionale pentru calificarea „sudor”.

Dotarea laboratorului de construcţii şi intalaţii cu echipamente pentru calificarea „Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului”.

Alocarea fondurilor necesare pentru taxa de autorizare/acreditare calificări profesionale noi

Modernizarea şi igienizarea spaţiilor şcolare (corp A şi corp B).

27. DGPMB – SETIA 12-Biroul de Ordine Publica Comparimentul Proximitate

-Direcţia de Protecţie a Copilului

 

 

Anul şcolar 2013 – 2014 Echipa managerială, Comisiile pe probleme

 

-Colaborarea cu politia de proximitate prin actiuni ce vizeaza constientizarea elevilor cu privire la consumul de droguri, violenta in scoli, absenteismul si abandonul  scolar, norme de conduita maorala.

-Integrarea cazurilor sociale si a elevilor cu situatii familiale deosebite in colectivele claselor de elevi