Oferta liceu

Oferta scolii noastre este una generoasa:

  • calificari diverse în filiera tehnologica, profil tehnic, domeniile: constructii, instalatii si lucrari publice, mecanica si electric,resurse naturale si protectia mediului;
  • calificarea instructor sportiv, prin filiera vocationala, profil sportiv;
  • calificare prin scoala profesionala in meseria de sudor;
  • cursuri de pregatire prin scoala postliceala in domeniul constructii, instalatii si lucrari publice cu calificarile tehnician urbanism si amenajarea teritoriului si tehnician devize si masuratori in constructii;
  • cursuri de calificare profesionala pentru adulti în calificari din domeniile constructii si mecanica, scoala fiind autorizata de CNFPA pentru 2 calificari programe de formare continua a adultilor;
  • scoala de maistri, pentru calificarile Maistru instalator pentru constructii si Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari.

 

In anul scolar 2014-2015 situatia claselor este urmatoarea:

 

LICEU  ZI

CLASA

FILIERA / PROFIL /DOMENIUL PREGĂTIRII DE  BAZĂ / SPECIALIZARE/ CALIFICARE PROFESIONALĂ

NUMAR

 CLASE

IX 

     

     

Tehnologică / Resurse naturale si protectia mediului / Protectia mediului/Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 1
Tehnologică / Tehnic / Mecanica /Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii 1
Tehnologică / Tehnic / Electric/Tehnician electrotehnist 1
     

   

 

 

Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari publice/ Tehnician instalator pentru constructii 1
Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari publice/ Tehnician desenator pentru constructii si instalatii 1
Vocaţional / Sportiv / Instructor  sportiv 2
  X  Tehnologică / Mecanica /Lacatuserie mecanica structuri/ Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii 1
Tehnologică / Tehnic / Electric/Tehnician electrotehnist 1
Tehnologică / Constructii, instalatii si lucrari publice / Instalatii pentru constructii/ Tehnician instalator pentru constructii 1
Tehnologică / Constructii, instalatii si lucrari publice / Finisaje pentru constructii/ Tehnician in constructii si lucrari publice 1
Vocaţional/Sportiv/Instructor sportiv 2
XI  Tehnologică / Tehnic / Mecanica/Tehnician  mecatronist 1
Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari publice/ Tehnician instalator pentru constructii 2
Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice/ Tehnician

in constructii si lucrari publice

1
Vocaţional/Sportiv/Instructor sportiv 2
XII  Tehnologică / Tehnic / Mecanica / Tehnician mecatronist 1
Tehnologică / Tehnic / Mecanica /Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii 1
Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice / Tehnician desenator pentru constructii si instalatii 2
Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice

/ Tehnician in constructii si lucrari publice

1

Vocaţional/Sportiv/Instructor sportiv

2

 

LICEU   SERAL 

CLASA

FILIERA / PROFIL /DOMENIUL PREGĂTIRII DE

BAZĂ

NUMAR

 CLASE

IX Tehnologică / Tehnic /Constructii, instalatii si lucrari publice/Tehnician in constructii si lucrari publice 1
Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice/Tehnician instalator pentru constructii 1
Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice /Structuri pentru constructii / Tehnician in constructii si lucrari publice 1
XI Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice /Structuri pentru constructii / Tehnician desenator pentru constructii si instalatii 1
Tehnologică / Tehnic /Mecanica/Lacatuserie mecanica structuri/Tehnician mecatronist 1
XII  Tehnologică /  Tehnic /Electric /Tehnician electotehnist 1
Tehnologică / Tehnic /Mecanica/Tehnician mecatronist 1
XIII Tehnologică / Tehnic / Constructii, instalatii si lucrari publice/Tehnician instalator pentru constructii 1

 

ŞCOALA  DE MAIŞTRI

CLASA DOMENIUL PREGĂTIRII GENERALE /  CALIFICARE PROFESIONALĂ NUMAR

 CLASE

I Me ELECTRIC/MAISTRU ELECTROMECANIC APARATE DE MASURA SI

AUTOMATIZARI

1
I Mi CONSTRUCTII INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE/MAISTRU

INSTALATOR PENTRU CONSTRUCTII

1
II Me ELECTRIC/MAISTRU ELECTROMECANIC APARATE DE MASURA SI

AUTOMATIZARI

1

SCOALA PROFESIONALA 

CLASA

FILIERA / PROFIL /DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / CALIFICARE PROFESIONALĂ

NUMAR

CLASE

Xs Tehnologică / Tehnic /Mecanica /Sudori 1
XI s Tehnologică / Tehnic /Mecanica /Sudori 1

 

 

INVATAMANT POSTLICEAL

CLASA

FILIERA / PROFIL /DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / CALIFICARE PROFESIONALĂ

NUMAR

 CLASE

I  PL Constructii,instalatii si lucrari publice/Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului 1
Constructii,instalatii si lucrari publice/Tehnician devize si masuratori in constructii 1
II  PL Constructii,instalatii si lucrari publice/Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului 1
Constructii,instalatii si lucrari publice/Tehnician devize si masuratori in constructii 1