Istoric

Pe data de 1 septembrie 1966 s-a înființat “Liceul Industrial de Constructii”. Liceul dispunea de trei săli de clasă și un laborator de fizica, amenajat atât pentru lecâii de chimie cât și  biologie, iar instruirea practică se desfășura în atelierele Centrului școlar profesional de construcții-montaj.

De la 1 septembrie 1976 liceul este cunoscut ca “Liceul de Construcții nr. 1”, urmând ca, de la 1 septembrie 1991 denumirea să îi fie schimbată în “Grupul Școlar Industrial de Construcții Montaj nr.1”, având cursuri de zi și serale de liceu, școală profesională, școală complementară de ucenici și școală postliceala. Din anul 1991 liceul a introdus și clase în profilul real și uman.

Din anul 1994 Grupul Școlar de Construcții „Anghel Saligny” este una dintre școlile de demonstrație cuprinse în cadrul programului Phare-VET, beneficiind astfel de echipamente ultramoderne și birotică necesare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a instruirii în cabinete, laboratoare tehnice și ateliere.

De la 1 septembrie 2009 Grupului Școlar de Constructii „Anghel  Saligny”  i se dă denumirea de Colegiul  Tehnic „Anghel Saligny”.

Oferta școlii noastre este una generoasă:

  • calificări diverse  în domeniile construcții, instalații și lucrări publice, mecanică și electric;
  • pregatirea ca instructor sportiv, prin filiera vocațională – profil sportiv;
  • cursuri de calificare profesională pentru adulți în calificări din domeniile construcții, mecanică și electrică, școala fiind autorizata de ANC pentru calificări programe de formare continuă a adulților;
  • cursuri de pregătire prin școala de maiștri, pentru calificările maistru instalator pentru construcții și maistru electromecanic aparate de măsura și automatizări.

 

La Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” învata atât elevi din municipiul București cât și elevi din județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman. Elevii din alte localități au posibilitatea de a se caza în căminul școlii, în conditii civilizate și la prețuri accesibile.