Dotari

Corp A

 • 5 laboratoare (1 – fizică, 1 – chimie, 2 – informatică, 1 – tehnologic) ;
 • 6 cabinete (1 – matematică, 1 – limba română, 1 – istorie, 1 – religie, 1 – limba franceză, 1 – limba si literatura romana);
 • 18 săli de clasă;
 • 2 Cabinete metodice dotate cu 4 calculatoare conectate la Internet, imprimante şi xerox;
 • Cabinet psihopedagogic;
 • Cabinet medical dotat corespunzător cu medicamente şi instrumentar;
 • 11 birouri (2 – director,1 – comisie calitate, 3 – secretariat, 3 – contabilitate, 1 – informatician, 1 – laborant);
 • 2 cancelarii (fumători / nefumători);
 • Grup MEDIA AS având în funcţiune 4 calculatoare, imprimantă, 2 camere de luat vederi, 2 aparate video,1 DVD recorder, 10 televizoare, aparat foto, 1 amplificator putere, 1 mixer de sunet, filme didactice;
 • Sală de festivităţi având 70 locuri, pupitru de comandă, videoproiector, amplificator putere cu boxe, 1 mixer de sunet, DVD player, laser cu 2 fascicole, joc de lumini, tun de fum, stroboscop lumină, microfoane, trepieduri, proiectoare;
 • Arhivă

Corp B 

 • 1 laborator (biologie);
 • 6 săli de clasă;
 • Cabinet stomatologic;
 • Cabinet sudura;

Corp C

 • Sală de forţă;
 • Poliţia de proximitate;
 • Biblioteca 29887 volume specialitate si beletristica;
 • Centrul de documentare şi informare;

Corp D

 • 1 laborator instalaţii;
 • 1 atelier construcţii;
 • 1 atelier instalaţii tehnico-sanitare şi încălziri centrale;
 • 1 atelier mecanică;
 • 1 atelier de sudura;
 • 1 atelier electric;
 • 1 atelier tâmplărie;
 • 1 atelier tâmplărie PVC;
 • magazii;

Cămin P+4

 • Căminul are în componenţă 64 camere + spălătorie, dotate cu mobilier nou;

Sală de sport

Teren de sport

Aria curriculară Limbă şi comunicare:

 

 • Limba română: dicţionare, carte şcolară, portofoliile membrilor catedrei, CD-uri cu ecranizări ale operelor studiate, studii critice, videoproiector, laptop;
 • Limbile moderne: casetofon, CD-uri, casete audio, dicţionare, albume, manuale, cărţi de specialitate, planşe de gramatică, videoproiector, laptop;

 

Aria curriculară Matematică şi ştiinţe:

 

 • Matematică: cărţi de specialitate, culegeri, manuale, portofolii ale elevilor şi profesorilor, fişe de teorie, tablouri formule matematice, videoproiector, laptop;
 • Fizică: laborator, calculator, imprimantă, retroproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, abonamente revista „Evrika”, tablouri fizicieni celebri, panou „Cerc fizică”, videoproiector, laptop;
 • Chimie: laborator, reactivi, sticlărie, tabele periodice, planşe, portofolii, culegeri, cărţi de specialitate, retroproiector, alimentatoare, voltametre, diapozitive, truse de electroliză, modele structurale, ustensile;
 • Biologie: laborator, planşe, microscoape, mulaje, retroproiector, atlase, enciclopedii, teste, truse de disecţie, videoproiector, laptop.

 

 

Aria curriculară Om şi societate:

 

 • Istorie si Geografie: hărţi, cărţi, atlase, albume, planşe, globuri geografice,  videoproiector, laptop;
 • Stiinţe socio-umane: cărţi de specialitate, portofolii, culegeri;
 • Religie: icoane, planşe, portofolii, obiecte liturgice, CD-uri, manuale, cărţi de specialitate.

 

Aria curriculară Arte:

 

 • Educaţie plastică: albume de artă, cărţi de specialitate;
 • Educaţie muzicală: casetofon, casete audio, CD-uri.

 

Aria curriculară Educaţie fizică şi sport:

 

 • Sală de sport (30 x 50 m) dotată corespunzător pentru fotbal, baschet, volei, handbal, tenis, gimnastică etc.;
 • Sală de forţă: aparat multifuncţional „OEMMEBI”, aparat „GAZELLE”, aparat multifuncţional „GYMFIT 500”, aparat multifuncţional „GYMSTAR 700”, bancă abdomene, spaliere, oglinzi, gantere cauciuc şi metal;
 • Miniteren de sport multifuncţional.

 

Aria curriculară Tehnologii :

 

 • Informatică: 2 laboratoare (25, respectiv 24 calculatoare + server), tablă interactivă, softuri educaţionale, cărţi de specialitate, culegeri, portofolii;
 • Tehnologii: laborator tehnologic, tablă interactivă, copiator, videoproiector, calculator, imprimantă, SDV-uri, echipamente şi utilaje specifice catedrelor tehnice (construcţii, mecanică, instalaţii), laborator AUTOCAD;

 

Aria curriculară Consiliere şi orientare:

 

 • Cabinet psihopedagogic şi de consiliere dotat cu mobilier modern, calculator, imprimantă, scaner, teste psihologice, cărţi.
 • Dotarea atelierelor, cabinetelor şi laboratoarelor şcolare ;
 • Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 29 887 volume şi 1 054 dintre elevii şcolii au fişe la bibliotecă (sursa : statisticile şcolii);
 • Existenţa atelierelor de instalatii, constructii, mecanic, electric ;
 • Existenta unui laborator tehnologic;
 • Existenţa sălii de sport şi sală de fortă;
 • Existenţa sălii de festivităti si a Media Grup AS ;
 • Existenta cabinetelor metodic, pshihopedagogic, medical si stomatologic
 • Existenta căminului scolii ;
 • Existenta CDI-ului;
 • Existenta a 2 laboratoare de informatică racordate la Internet
 • Laborator de AUTOCAD.
 • Existenta unui atelier de sudura ultramodern;
 • Existenta unui laborator de mecanica

                                

          SISTEMUL DE CAMERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS

Unitatea noastra scolara este dotata cu sistem de camere video cu circuit inchis folosindu-se echipamente de ultima generatie de la Navaio si Hikvision.

             Cu o monitorizare permanenta, 24 din 24 de ore, putem urmari toate activitatile copiilor dumneavoastra atat pe holuri cat si in curtea institutiei. Pe holuri s-au folosit camere analogice de inalta rezolutie  iar pe exteriorul cladirii s-au montat camere IP de 3MP cu IR( pentru noapte). Atat imaginile camerelor analogice  cat si camerele IP pot fi vizionate din exteriorul scolii prin intermediul internetului. Capacitatea de stocare a datelor este de cel putin 21 de zile, exact cat impune legea.

            Institutia este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal( ANSPDCP) privind inregistrarea si stocarea imaginilor video.

 

SISTEMUL DE ALARMARE IN CAZ DE EFRACTIE

 

             Extinderea sistemului de alarmare in caz de efractie a fost executat pentru  acoperirea tuturor zonelor vulnerabile in caz de efractie.

             Sistemul este prevazut cu buton de panica si este conectat atat la dispeceratul de interventii cat si la personalul de conducere al institutiei noastre. Echipele de interventii pot ajunge in cel mult 7 minute de la avertizare.

              Toate aceste extinderi au fost executate conform evaluarii de risc la securitatea fizica, pe care institutia noastra a facut-o anul trecut.

              Echipamentele instalate, centrala de alarmare in caz de efractie si detectorii, sunt de la Paradox- Canada.

 

 

SISTEMUL DE ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU

               Extinderea sistemului de alarmare in caz de incendiu s-a facut in baza noului „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015: distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la orice buton- declansator sa nu depaseasca 15 m, cablu de incendiu rezistent la foc timp de 90 de minute.

               Din punct de vedere tehnic sistemul este unul mixt, executat atat pe fir cat si wireless, si este conectat la dispeceratul de intervenitii dar si la personalul de conducere al institutiei noastre.

               Echipele de interventii pot ajunge in cel mult 7  minute de la avertizare.

               Echipamentele folosite sunt de la Schrack si Siemens.

 

Toate aceste dotari ale institutiei noastre au fost efectuate pentru siguranta si protectia copiiilor dumneavoastra