Buget

Denumire 
Buget local- 16.02.2018Vizualizare
BUGET Venituri proprii camin-16.02.2018Vizualizare
BUGET Venituri proprii liceu-16.02.2018Vizualizare
Buget local-28.03.2018Vizualizare
Buget local-12.03.2018Vizualizare
Buget local-11.04.2018Vizualizare
Buget local-26.06.2018Vizualizare
Buget local-31.07.2018Vizualizare
Buget local 31.08.2018Vizualizare
Buget Local-27.09.2018Vizualizare
Buget Local-30.10.2018Vizualizare
Buget Local-17.12.2018Vizualizare
Buget Local-16.04.2019Vizualizare
Buget Local-29.05.2019Vizualizare
Buget Venituri Proprii Camin-16.04.2019Vizualizare
Buget Venituri Proprii Liceu - 16.04.2019Vizualizare
BUGET FONDURI PROPRIILICEU464
BUGET FONDURI PROPRII CHELTUIELI464
BUGET FONDURI PROPRII VENITURI464
BUGET LOCAL336
BUGET LOCAL421
BUGET LOCAL464
Buget Fonduri Proprii 24.09.2019Vizualizare
Buget Fonduri Proprii 19.12.2019Vizualizare
Buget Local 19.12.2019Vizualizare
Buget Local 24.09.2019Vizualizare
Buget Local 25.06.2019Vizualizare
Buget Local 28.08.2019Vizualizare
Buget Local 28.11.2019Vizualizare
Buget Local 31.10.2019Vizualizare
BUGET CAMIN-10.02.2020Vizualizare
BUGET FONDURI PROPRII-10.02.2020Vizualizare
BUGET LOCAL-10.02.2020Vizualizare
BUGET LOCAL-11.09.2020Vizualizare
BUGET LOCAL-26.02.2020Vizualizare
BUGET LOCAL-27.05.2020Vizualizare
BUGET LOCAL-30.03.2020Vizualizare
BUGET LOCAL-30.07.2020Vizualizare