Buget

Denumire 
Buget local- 16.02.2018Vizualizare
BUGET Venituri proprii camin-16.02.2018Vizualizare
BUGET Venituri proprii liceu-16.02.2018Vizualizare
Buget local-28.03.2018Vizualizare
Buget local-12.03.2018Vizualizare
Buget local-11.04.2018Vizualizare
Buget local-26.06.2018Vizualizare
Buget local-31.07.2018Vizualizare
Buget local 31.08.2018Vizualizare
Buget Local-27.09.2018Vizualizare
Buget Local-30.10.2018Vizualizare
Buget Local-17.12.2018Vizualizare
Buget Local-16.04.2019Vizualizare
Buget Local-29.05.2019Vizualizare
Buget Venituri Proprii Camin-16.04.2019Vizualizare
Buget Venituri Proprii Liceu - 16.04.2019Vizualizare
BUGET FONDURI PROPRIILICEU464
BUGET FONDURI PROPRII CHELTUIELI464
BUGET FONDURI PROPRII VENITURI464
BUGET LOCAL336
BUGET LOCAL421
BUGET LOCAL464